MuZEH Lab
MuZEH Lab synon zhvillimin e aktivizimin e të rinjve dhe komunitetit me kulturën. Nxitja ndaj përdorimit të disiplinës së muzeologjisë e praktikave bashkohorë për angazhimin me trashëgiminë e kulturën si forma angazhimi janë pika kyçe me anë të cilave bazohet veprimtaria jonë. Ne synojmë të krijojë klimë miqësore për advokimin e institucioneve muzeale, si edhe përfshirjen aktive të komunitetit në aktivitete, diskutime, ekspozitave, punëtorive krijuese, klubeve të krijuara e takimeve. Përmes vitrinës së komunitetit qasja jonë fokusohet jo tek objekti si element historik në vetvete, por tek objekti si nxitës i ndarjes së eksperiencave jetësore si element dialogimi nëpërmjet tij.

Mirë se erdhët në