Youth in Progress
YIP është një O.J.F e cila ka marrë një nisëm për të organizuar aktivitete sociale për të rinjtë e sotëm.

Mirë se erdhët në