DURRESI AKTIV
Qëllimi kryesor i Qendrës “DURRESI AKTIV”, është përmirësimi i jetës së qytetarëve përmes ndryshimeve ekonomike, politike, mjedisore dhe sociale. Pjesë e qëllimit të organizatës janë ndërmarrja e veprimeve për përmirësimin e standardeve të demokracisë, qytetarisë aktive, komuniteteve të forta shanse te barabarta, solidaritet, vullnetarizëm dhe forcë të pakundërshtueshme debati.

Mirë se erdhët në