Vizitë kulturore në qytetin e Durrësit

Postuar nga: DURRESI AKTIV
Postuar me datë:
NDIHMON NË: JETA NË STERË, JETA NË UJË, QYTETE DHE KOMUNITETE TË QËNDRUESHME
Njësia Administrative: Durrës
Adresa: Muzeu Arkeologjik Durres
Data e mbajtjes së aktivitetit: 20.08.2022
Ora: 17:00
PËRSHKRIMI:

Do të vizitojmë Muzeun Arkeologjik të Durrësit, Kullën Veneciane, Muri Bizantin, Amfiteatri, Termat Romakë, Forumi Bizantin, Banesat në rrugën Kumini, MuZEH Lab.

Please enter a valid URL

Mirë se erdhët në