Shqipëria je Ti!

Postuar nga: Livia Kreko
Postuar me datë:
NDIHMON NË: SHËNDET I MIRË DHE MIRËQËNIE
Njësia Administrative: Durrës
Adresa: Sheshi Liria
Data e mbajtjes së aktivitetit: 03.07.2022
Ora: 10:00
PËRSHKRIMI:

Ndërgjegjësim dhe Informacion për Sigurinë dhe Fuqizimin për Të Gjithë – Shqipëri ARISE-ALL.

Aktivitet sensibilizues dhe ndërgjegjësues për migrimin e parregullt do të mbahet në sheshin “Liria” Durrës më datë 3 Korrik 2022. Informimi publik synon prezantim të qëllimeve dhe mesazheve të projektit ARISE ALL. Fushata e informimit do të ndihmojë të rinjtë në njohjen e rreziqeve të migrimit të parregullt dhe gjithashtu mundësive në Shqipëri.

Ky slogan vjen si një thirrje për ata që synojnë të migrojnë që të kërkojnë mundësi në vend përpara se të vendosin të largohen prej tij. Nga ana tjetër “Shqipëria je Ti!” sjell mesazhin se kudo të shkosh Shqipëria është vendi yt dhe e ardhmja jote lidhet me të.

Ky aktivitet zhvillohet nga Livia Kreko, influencuese lokale e Organizatës Ndërkombëtare për Migracionin (ONM), në kuadër të projektit “Ndërgjegjësim dhe Informacion për Sigurinë dhe Fuqizimin për Të Gjithë – Shqipëri”, financuar nga Fondi i Bashkimit Evropian për Azilin, Migracionin dhe Integrimim , në bashkëpunim me IO-Belgium, DT&V-Holandë, dhe angazhimin e Ministrisë së Brendshme.

Mirë se erdhët në